پوستر مدل زنهای انیمه شیطان کش بسته 8 عددی

توضیحات

چاپ روی مقوای گلاسه براق است و بعد از اینکه چاپ به اتمام می رسد ، دور آنها بریده می شود و به عنوان پولوراید و آویز می توان از آنها استفاده کرد.می توان آنها را آویزان کرد یا به کمد و در چسباند.

تعداد 8 قلم
جنس مقوایی
سایر توضیحات چاپ زنهای فصل اول انیمه شیطان کش روی مقوای گلاسه و بریده شده